​​Mediation ProCount

Mediation

Steeds vaker kiezen partijen ervoor om een geschil via neutrale bemiddeling (mediation) op te lossen. Hierdoor wordt een vaak langdurige en kostbare procedure voorkomen. Door mediation worden conflicten niet uitgevochten, maar buiten de rechtbank om opgelost. De deskundige bemiddeling door een adviseur van Prócount is niet zozeer gericht op de vraag wie er gelijk heeft, maar op het vinden van een oplossing die recht doet aan de belangen van beide partijen. De oplossing ligt immers in de toekomst en niet in het verleden. Vaak komen in gesprekken met de mediator onuitgesproken grieven en verborgen wensen boven tafel. Partijen krijgen hierdoor meer begrip voor elkaars standpunten. Dit leidt veelal tot een zuivering van de sfeer op het werk of in de relatie.